måndag 14 mars 2011

Bröstundersökning; var uppmärksam på detta

Varje månad, just efter mensens sista dag bör man undersöka brösten för att känna om man har förändringar i brösten. De flesta bröst är asymmetriska av naturen, studera dina bröst noga, det viktiga är att kunna leta efter förändringar.


Var uppmärksam på:

  • En knöl i bröstet. Endast ett fåtal bröstknölar är cancertumörer, men det är omöjligt att kunna känna om det är en oskyldig knöl eller ej.
  • Födelsemärken som ändrar storlek, form eller färg.
  • Gropig hud, ovanligt framträdande blodådror på något av brösten eller en indragning av huden.
  • Indragna bröstvårtor. Om dina bröstvårtor alltid sett ut så, så finns det ingen anledning till oro. Men om det skett en förändring bör du låta undersöka dig av en läkare.
  • En vätska som avsöndras från den ena eller båda bröstvårtorna. Du kan kontrollera detta genom att titta i BH:n innan du gör din månatliga undersökning.
  • Förstorade eller inflammerade lymfkörtlar. Gå till en läkare om inflammationen inte gått över efter 3 veckor.

Inga kommentarer: